Algemene voorwaarden

Sneeuwlokaal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of de kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid van welke aard dan ook tegen Sneeuwlokaal.nl veroorzaakt door het gebruik of misbruik van onjuiste of onvolledige informatie worden uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Sneeuwlokaal.nl.

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Sneeuwlokaal.nl behoudt zich het recht voor om de publicaties te wijzigen of aanbiedingen in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, toe te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beƫindigen.
 2. Alle op onze website vermelde of mogelijk door derde beschermde merk- en beeldrechten vallen onder het geldige merken- en eigendomsrecht van hun respectievelijke eigenaren.
 3. Op de door Sneeuwlokaal.nl zelf gemaakte publicaties rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om dergelijke graphics, teksten, audio- en videosequenties in andere elektronische of gedrukte publicaties te verveelvoudigen of te gebruiken.
 4. Als Sneeuwlokaal.nl de gebruiker de mogelijkheid biedt commentaar of andere zelfgeschreven teksten online te zetten op Sneeuwlokaal.nl, over werk, producten of templates, dan zijn de volgende beperkingen van toepassing:
  • In principe zijn alle ingevoerde teksten verboden die; onzedelijk, pornografisch en gevaarlijk voor minderjarige zijn of gewelddadig materiaal bevatten. Hetzelfde geldt voor de inhoud die, gewelddadig, racistisch/discriminerend, beledigend of denigrerend zijn.
  • Product reviews en tags dienen niet voor communicatie tussen individuele gebruikers, noch zijn ze bedoeld om een mening over onze diensten te geven. Hetzelfde geldt voor elke vorm van kritiek die niet gerelateerd is aan het product zelf, zo ook ongepaste opmerkingen. Reviews moeten zo beargumenteerd mogelijk zijn, zodat deze voor andere gebruikers zo transparant en duidelijk mogelijk zijn. Informatie zoals "niet doen" zijn niet relevant en niet voor andere gebruikers voldoende om een beeld te krijgen van het product zelf.
  • Woorden of veranderingen die niet voldoen aan de feiten moeten worden weggelaten.
 5. Deze bepalingen maken onderdeel uit van de totale internetsite van Sneeuwlokaal.nl. Indien bepalingen of gedeeltes daarvan niet legaal of correct zijn, tast dit de overige voorwaarden niet aan.